Disclaimer

Karinas Dierenwebshop besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website

Karinas Dierenwebshop kan desondanks niet garanderen dat alle gegevens op deze website volledig en/of juist zijn.

Karinas Dierenwebshop kan er evenmin voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door gebruiker wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Karinas DIerenwebshop mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden.

Karinas Dierenwebshop heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

© 2007 - 2024 Karinas Dierenwebshop | sitemap | rss