Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-05-2018

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van deze website en de dienstverlening van Karina’s Dierenwebshop.

Karina’s Dierenwebshop respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren) van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Karina’s Dierenwebshop zal uw persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen en alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Deze privacyverklaring beschrijft onder andere welke persoonsgegevens worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Artikel 1 – Algemene bepalingen

 1. Website, hierna ook ‘de website’: www.karinasdierenwebshop.nl.
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Karina’s Dierenwebshop, gevestigd te Groningen, kvk-nummer: 02098431.

Artikel 2 – Het verzamelen van gegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres (eventueel postadres)
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens

Artikel 3 – Doel verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van het betalingsverkeer
 • Het verzenden van een nieuwsbrief
 • Contact met u te kunnen opnemen (telefonisch, per e-mail of per post) wanneer dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten of producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om uw gebruik van de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Wij verwerken ook uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het voeren van onze administratie.

Artikel 4 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van de geldende wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. U heeft onder andere het recht om persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Karina’s Dierenwebshop en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, naar u of naar een ander toe te zenden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar karinasdierenwebshop@hetnet.nl of info@karinasdierenwebshop.nl.

Wij verzoeken u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

U heeft via de website de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Artikel 5 – Bewaren van persoonsgegevens

Karina’s Dierenwebshop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Met inachtneming van de geldende wetgeving, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal vijf jaar.

Artikel 6 – Delen van persoonsgegevens

Karina’s Dierenwebshop verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel.nl. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mijnwebwinkel.nl heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel.nl is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Karina’s Dierenwebshop kan uw naam en e-mailadres delen met Kiyoh. Kiyoh gebruikt uw gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Na elke bestelling ontvangt u automatisch een e-mail met de vraag om een review in te vullen. U bent niet verplicht om bij de review uw naam en/of woonplaats in te vullen. Wanneer u deze wel invult, wordt dit zichtbaar bij de beoordeling en derhalve openbaar. KiyOh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van het platform van Mollie/iDEAL en AfterPay. Deze partijen verwerken uw naam, adres en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Er wordt gebruik gemaakt van de diensten van MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat uw naam en adres met MyParcel worden gedeeld. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt stelt MyParcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Artikel 7 – Cookies

Karina’s Dierenwebshop maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan de website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowsers zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 8 – Beveiliging persoonsgegevens

Karina’s Dierenwebshop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze passende maatregelen bestaan onder andere uit het  beveiligen van de internetverbinding met SSL en het gebruik van antivirus beveiligingssoftware. 

Artikel 9 -  Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met:

 

Karina’s Dierenwebshop

Engelberterweg 65

9723 EK Groningen

06 15 507 137

www.karinasdierenwebshop.nl

karinasdierenwebshop@hetnet.nl of
info@karinasdierenwebshop.nl

 

 

 

 

© 2007 - 2024 Karinas Dierenwebshop | sitemap | rss